Kwong Wah

19
05月

(苏黎世28天综合电)国际乒联周二发布,由2018年1月1天起,她们以采取新的积分系统来计算世界排名。当前底积分系统要依据和对方较量的终极结果:胜利得分,输扣分。新的积分系统则以有改变,基本条件是根据赛事级别以及比赛名次决定积分。

新版世界排名积分规定鼓励运动员更多地介入到国际乒联世界巡回赛和另国际乒联相关赛事中。抓住世界一流球员参与世界巡回赛是凡乒乓球运动发展之要环节。新版世界排名将体现球员过去同当前底武功。

“国际乒联修改世界排名积分规定的内部一个目的是长赛事奖金,包明星球员参与其中,长比赛的含金量。越多的世界级球员参赛,纵证实比赛更要。”国际乒联市场与商务总监史蒂夫·丹顿商谈。